Hierbij de 10 speerpunten van GroenLinks in de gemeente Hulst voor de komende raadsverkiezingen;

  1. Wij stimuleren mensen en geven ze de ruimte. Wij kiezen voor een inclusieve samenleving: iedereen hoort erbij en iedereen doet mee. GroenLinks laat mensen niet in de steek. We gaan experimenteren met nieuwe vormen van sociale zekerheid, waarin keuzevrijheid, waardering en zelfontplooiing centraal staan.
  2. Wij zorgen dat de gemeente zich actief inzet om te voorkomen dat kinderen in armoede opgroeien.
  3. Wij willen dat ouderen en mensen met een beperking zolang als zij willen thuis kunnen wonen. En daarbij de nodige hulp krijgen.
  4. Wij zorgen voor voldoende sociale huurwoningen en voldoende huur- en koopwoningen voor starters en mensen met een middeninkomen.
  5. Wij zijn trots op de natuur en biodiversiteit in de gemeente Hulst en willen die versterken.
  6. Iedere inwoner moet de gezonde werking van de natuur kunnen ervaren. We ondersteunen buurtbewoners die hun buurt groener en duurzamer willen maken.
  7. Wij maken in onze gemeente zo veel mogelijk gebruik van de zon en de wind, we stimuleren energieneutraal bouwen en het oprichten van lokale energiecoöperaties. Wind- en Zonneboeren krijgen van ons de wind mee.
  8. Wij geven voorrang aan duurzaam vervoer: de praatauto, de fiets, de voetganger en elektrisch openbaar vervoer. Groen Links staat open voor nieuwe creatieve oplossingen.
  9. Initiatieven van burgers, professionals en organisaties die de gemeente eerlijker, mooier en schoner kunnen maken ondersteunen wij.
  10. Kunstenaars in de gemeente Hulst zijn belangrijk en worden ondersteund.